பி சி வினோஜ் குமார் Vol 4 Issue 9 திருச்சி 18-Mar-2020
ஆகான்ங்ஷா துபே Vol 3 Issue 52 இந்தூர் 13-Jan-2020
சபரினா ராஜன் Vol 3 Issue 46 சென்னை 07-Dec-2019
நிதி ராய் Vol 3 Issue 45 மும்பை 19-Nov-2019
சோபியா டேனிஷ்கான் Vol 3 Issue 40 புதுடெல்லி 31-Oct-2019
உஷா பிரசாத் Vol 3 Issue 39 பெங்களூரு 11-Oct-2019
பி சி வினோஜ்குமார் Vol 3 Issue 38 சென்னை 23-Sep-2019
உஷா பிரசாத் Vol 3 Issue 35 பெங்களூரு 09-Sep-2019
தேவன் லாட் Vol 3 Issue 32 மும்பை 17-Aug-2019
உஷா பிரசாத் Vol 3 Issue 29 பெங்களூரு 26-Jul-2019
சோபியா டேனிஷ்கான் Vol 3 Issue 27 புதுடெல்லி 12-Jul-2019
ராதிகா சுதாகர் Vol 3 Issue 25 சென்னை 27-Jun-2019
சோபியா டேனிஷ் கான் Vol 3 Issue 24 புதுடெல்லி 15-Jun-2019
சோபியா டேனிஷ்கான் Vol 3 Issue 21 புதுடெல்லி 28-May-2019
குர்விந்தர் சிங் Vol 3 Issue 19 கிரித்(ஜார்க்கண்ட்) 16-May-2019
அன்வி மேத்தா Vol 3 Issue 18 புனே 04-May-2019
குர்விந்தர் சிங் Vol 3 Issue 16 கொல்கத்தா 20-Apr-2019
சோபியா டேனிஷ்கான் Vol 3 Issue 14 புதுடெல்லி 12-Apr-2019
சோபியா டேனிஷ்கான் Vol 3 Issue 13 புதுடெல்லி 30-Mar-2019
சோபியா டேனிஷ்கான் Vol 3 Issue 12 புதுடெல்லி 22-Mar-2019
  • Monday, April 06, 2020