ஜி சிங் Vol 1 Issue 1 ராஞ்சி 17-Nov-2017
தேவன் லாட் Vol 1 Issue 32 மும்பை 12-Nov-2017
உஷா பிரசாத் Vol 1 Issue 32 பெங்களூரு 08-Nov-2017
பி சி வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 31 திருப்பூர் 05-Nov-2017
தேவன் லாட் Vol 1 Issue 29 மும்பை 25-Oct-2017
ஜி சிங் Vol 1 Issue 28 கொல்கத்தா 19-Oct-2017
ஜி சிங் Vol 1 Issue 27 ராஞ்சி 12-Oct-2017
பி சி வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 27 மும்பை 08-Oct-2017
ஜி சிங் Vol 1 Issue 26 கொல்கத்தா 03-Oct-2017
பார்தோ பர்மான் Vol 1 Issue 26 டெல்லி 02-Oct-2017
பி சி வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 25 மும்பை 25-Sep-2017
பி சி வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 1 மும்பை 25-Sep-2017
பிலால் ஹாண்டு Vol 1 Issue 25 புதுடெல்லி 24-Sep-2017
சோமா பானர்ஜி Vol 1 Issue 24 மும்பை 21-Sep-2017
உஷா பிரசாத் Vol 1 Issue 24 பெங்களூரு 21-Sep-2017
ஜி சிங் Vol 1 Issue 23 கொல்கத்தா 14-Sep-2017
ஜி சிங் Vol 8 Issue 35 கொல்கத்தா 09-Sep-2017
பி சி வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 1 சென்னை 08-Sep-2017
பி சி வினோஜ் குமார் Vol 8 Issue 35 சென்னை 07-Sep-2017
ஜி சிங் Vol 8 Issue 34 பாட்னா 02-Sep-2017
பி சி வினோஜ் குமார் Vol 1 Issue 22 சென்னை 30-Aug-2017
எஸ்.சாய்நாத் Vol 1 Issue 21 ஹைதராபாத் 26-Aug-2017
பிலால் ஹாண்டூ Vol 1 Issue 20 புது டெல்லி 23-Aug-2017
பி சி வினோஜ் குமார் Vol 1 Issue 19 சென்னை 19-Aug-2017
உஷா பிரசாத் Vol 1 Issue 19 பெங்களூரு 17-Aug-2017
உஷா பிரசாத் Vol 1 Issue 18 பெங்களூரு 11-Aug-2017
பி.சி. வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 18 பெங்களூரு 08-Aug-2017
ஜி.சிங் Vol 1 Issue 17 ராஞ்சி 05-Aug-2017
ஜி.சிங் Vol 1 Issue 17 கொல்கத்தா 02-Aug-2017
ஜி.சிங் Vol 1 Issue 16 பாட்னா 29-Jul-2017
ப்ராச்சி பாரி Vol 1 Issue 16 புனே 24-Jul-2017
பிலால் ஹாண்டூ Vol 1 Issue 14 புது டெல்லி 11-Jul-2017
அஜுலி துல்ஸயன் Vol 1 Issue 13 ஹைதராபாத் 08-Jul-2017
ரெனிதா ரவீந்திரன் Vol 1 Issue 13 கோழிக்கோடு 03-Jul-2017
உதய் பாடகலிங்கம் Vol 1 Issue 12 சென்னை 01-Jul-2017
பி.சி. வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 11 ஈரோடு 23-Jun-2017
பி.சி. வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 11 சென்னை 21-Jun-2017
ஜி.சிங் Vol 1 Issue 10 கொல்கத்தா 16-Jun-2017
சோமா பானர்ஜி Vol 1 Issue 10 மும்பை 12-Jun-2017
பி.சி. வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 9 மும்பை 07-Jun-2017
உஷா பிரசாத் Vol 1 Issue 9 பெங்களூரு 05-Jun-2017
உஷா பிரசாத் Vol 1 Issue 8 பெங்களூரு 31-May-2017
பி.சி. வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 7 சென்னை 23-May-2017
ஜி.சிங் Vol 1 Issue 6 புவனேஸ்வரம் 20-May-2017
அஜுலி துல்ஸயன் Vol 1 Issue 6 ஹைதராபாத் 18-May-2017
மசுமா பர்மால் ஜாரிவால் Vol 1 Issue 4 ராஜ்கோட் 06-May-2017
பி.சி. வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 3 பெங்களூரு 29-Apr-2017
பி.சி. வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 2 கோயம்புத்தூர் 21-Apr-2017
சோமா பானர்ஜி Vol 1 Issue 1 மும்பை 06-Mar-2017
உஷா பிரசாத் Vol 1 Issue 1 பெங்களூரு 14-Mar-2017
  • Saturday, November 18, 2017