ஜி சிங் Vol 1 Issue 23 கொல்கத்தா 16-Sep-2017
அஜுலி துல்ஸயன் Vol 1 Issue 14 ஹைதராபாத் 15-Jul-2017
நரேந்திரா கௌசிக் Vol 1 Issue 1 புதுடெல்லி 13-Apr-2017
  • Monday, April 06, 2020